Schowek Twój schowek jest pusty
Twoja paczka jest pusta ...

Producenci

Kategorie

Nowości w ofercie

1
skafander Fluyd model Rise

skafander Fluyd model Rise 1.5mmceny hurtowe widoczne po zalogowaniu do hurtowni, cennik detaliczny możesz pobrać w zakładce "do pobrania" widocznej po kliknięciu na produkt

automat nurkowy Scubaforce model Black Devil Pro Regulator DIN 300 bar

automat nurkowy Scubaforce model Black Devil Pro Regulator DIN 300 barceny hurtowe widoczne po zalogowaniu do hurtowni, cennik detaliczny możesz pobrać w zakładce "do pobrania" widocznej po kliknięciu na produkt

kevlarowa taśma naprawcza

kevlarowa taśma naprawcza tk25ceny hurtowe widoczne po zalogowaniu do hurtowni, cennik detaliczny możesz pobrać w zakładce "do pobrania" widocznej po kliknięciu na produkt

system ogrzewania elektrycznego X-Heat System

system elektrycznego ogrzewania ScubaForce model X-Heat System z przejściem pod zawór Apeksceny hurtowe widoczne po zalogowaniu do hurtowni, cennik detaliczny możesz pobrać w zakładce "do pobrania" widocznej po kliknięciu na produkt

zatyczki do uszu i nosa - zestaw Salvimar

zatyczki do uszu i nosa - zestaw Salvimarceny hurtowe widoczne po zalogowaniu do hurtowni, cennik detaliczny możesz pobrać w zakładce "do pobrania" widocznej po kliknięciu na produkt

gogle do pływania Salvimar model Freedom niebieskie

gogle do pływania Salvimar model Freedomceny hurtowe widoczne po zalogowaniu do hurtowni, cennik detaliczny możesz pobrać w zakładce "do pobrania" widocznej po kliknięciu na produkt

gogle do pływania Salvimar model Freedom JR różowe

gogle do pływania Salvimar model Freedom Juniorceny hurtowe widoczne po zalogowaniu do hurtowni, cennik detaliczny możesz pobrać w zakładce "do pobrania" widocznej po kliknięciu na produkt

kołowrotek do kuszy Salvimar Predathor model Predathor Reel 70

kołowrotek do kuszy Predathor model Predathor Reel 70ceny hurtowe widoczne po zalogowaniu do hurtowni, cennik detaliczny możesz pobrać w zakładce "do pobrania" widocznej po kliknięciu na produkt

grot 3 zębny Special Seac

grot 3 zębny Seac model Killer Specialceny hurtowe widoczne po zalogowaniu do hurtowni, cennik detaliczny możesz pobrać w zakładce "do pobrania" widocznej po kliknięciu na produkt

konsola Seac Pro 2

konsola Seac model Pro 2ceny hurtowe widoczne po zalogowaniu do hurtowni, cennik detaliczny możesz pobrać w zakładce "do pobrania" widocznej po kliknięciu na produkt

Paczka

Twoja paczka jest pusta ...

Kontakt

 • Scuba Mission
  Rafał Kowalewski
  ul. Mazurska 7
  70-424 Szczecin
  Poland
  NIP: 851-261-23-31
 • e-mail:hurtownia@scubamission.pl
 • telefon+48 91 488 17 87
 • Fax+48 91 488 17 87
 • godziny pracy firmyod PN do PT 11:00 - 18:00
Strona główna hurtowni1 » Regulamin

Regulamin

Regulamin Hurtowni Stacjonarnej oraz Internetowej Scuba Mission Rafał Kowalewski
 

§ 1

Hurtownia stacjonarna Scuba Mission Rafał Kowalewski działająca pod adresem ul. Mazurska 7, 70-424 Szczecin, zwana dalej „hurtownią dealerską”, prowadzona jest przez Scuba Mission Rafał Kowalewski, ul. Mazurska 7, 70-424 Szczecin.
Hurtownia internetowa Scuba Mission Rafał Kowalewski działająca pod adresem www.hurtownia.scubamission.pl, zwana dalej „hurtownią dealerską”, prowadzona jest przez Scuba Mission Rafał Kowalewski, ul. Mazurska 7, 70-424 Szczecin.

 

§ 2

 1. Hurtownia dealerska umożliwia tylko zarejestrowanym kontrahentom składanie zamówień, stanowiących ofertę nabycia towarów z asortymentu Scuba Mission Rafał Kowalewski w hurtowni dealerskiej.

 2. Oferta hurtowni dealerskiej skierowana jest do kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą związaną z nurkowaniem, sportami wodnymi, szkoleniami nurkowymi, wyjazdami nurkowymi.

§ 3
 1. Kontrahentem uprawnionym do zakupu w ramach działalności hurtowni dealerskiej, w tym składania zamówień drogą internetową i osobiście w siedzibie firmy, są wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.).

 2. Warunkiem dokonania zakupu w hurtowni dealerskiej jest akceptacja Regulaminu oraz Kontraktu Handlowego.


§ 4

 1. Kontrahent uzyskuje możliwość korzystania z hurtowni dealerskiej z chwilą otrzymania od Scuba Mission Rafał Kowalewski akceptacji założenia konta, czyli pełnej rejestracji.

 2. Kontrahent odpowiada za zachowanie w tajemnicy loginu oraz hasła.

 3. Kontrahent odpowiada za korzystanie z loginu oraz hasła przez osoby, które się nimi posługują.

 4. Kontrahent nie jest upoważniony do przenoszenia loginu i hasła na osoby trzecie.

 5. Scuba Mission Rafał Kowalewski zastrzega, że warunki sprzedaży towarów w hurtowni dealerskiej mogą być różne dla poszczególnych Kontrahentów.


§ 5

 1. Dostęp do hurtowni dealerskiej drogą internetową następuje poprzez zalogowanie się Kontrahenta na stronie internetowej hurtowni dealerskiej.

 2. Kontrahent zobowiązany jest do wylogowania się przed opuszczeniem hurtowni dealerskiej.
 

§ 6

 1. Logowanie się Kontrahenta do hurtowni dealerskiej oznacza akceptację Regulaminu i Kontraktu Handlowego.
 2. Składanie zamówień, odbiór towarów przez Kontrahenta w hurtowni dealerskiej odbywa się na podstawie Regulaminu i Kontraktu Handlowego.

§ 7

 1. Ceny towarów w hurtowni dealerskiej podawane są w polskich złotych (PLN) jako cena hurtowa i osobno, jeżeli jest wybór jako cena detaliczna.
 2. Ceny brutto zawierają podatek VAT według obowiązujących stawek.
 
§ 8

Wszystkie zdjęcia, teksty, elementy graficzne oraz pliki będące na stronie sklepu, są chronione prawami autorskimi i mogą być wykorzystywane bez zgody Scuba Mission Rafał Kowalewski tylko przez zalogowanego Kontrahenta.
 

§ 9

Zdjęcia towarów zamieszczane w hurtowni dealerskiej mają znaczenie poglądowe. Scuba Mission Rafał Kowalewski zastrzega sobie, że zamawiany towar może różnić się w stosunku do zamieszczonych na zdjęciach w hurtowni dealerskiej.
 

§ 10

 1. Scuba Mission Rafał Kowalewski niezwłocznie potwierdza zamówienie złożone przez Kontrahenta, podając które towary z zamówionych przez Kontrahenta występują na stanie magazynowym Scuba Mission Rafał Kowalewski, a które będą realizowane za zamówienie.

 2. Scuba Mission Rafał Kowalewski zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia i realizacji zamówienia w całości lub w części, w zakresie w jakim zamówione towary nie występują na stanie magazynowym.

 3. Mimo potwierdzenia zamówienia Scuba Mission Rafał Kowalewski zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówionego towaru.

 4. W przypadku sprzedaży towarów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności składania zamówień.


§ 11

Scuba Mission Rafał Kowalewski zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili ceny towarów znajdujących się w hurtowni dealerskiej, wprowadzenia oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zastrzeżenie to nie dotyczy potwierdzonych zamówień.

§ 12

Zamówienia dokonywane za pośrednictwem hurtowni internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem hurtowni stacjonarnej można składać osobiście w godzinach pracy firmy Scuba Mission Rafał Kowalewski.
 

§ 13

 1. Składając zamówienie Kontrahent zobowiązuje się do zapłaty ceny za towar w wysokości i w terminie oznaczonym w zamówieniu oraz upoważnia Scuba Mission Rafał Kowalewski do wystawienia na rzecz  Kontrahenta faktury VAT bez konieczności uzyskiwania jego podpisu.  Miejscem zawarcia umowy sprzedaży towaru jest Szczecin.

 2. Płatność za zakupiony towar dokonywana jest przez Kontrahenta na rachunek bankowy Scuba Mission Rafał Kowalewski wskazany na fakturze VAT lub gotówką w siedzibie stacjonarnej Scuba Mission Rafał Kowalewski lub za pobraniem kurierowi firmy kurierskiej wskazanej przez Scuba Mission Rafał Kowalewski.

 3. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Scuba Mission Rafał Kowalewski lub dokonania wpłaty w siedzibie hurtowni stacjonarnej Scuba Mission Rafał Kowalewski.

 4. W przypadku nie dokonania płatności przez Kontrahenta, Scuba Mission Rafał Kowalewski zastrzega sobie prawo do zlecenia wybranej firmie windykacyjnej dochodzenia płatności i obciążenia Kontrahenta kwotą, odpowiadającą poniesionym z tego tytułu przez Scuba Mission Rafał Kowalewski udokumentowanym kosztom, niezależnie od prawa Scuba Mission Rafał Kowalewski do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie należności.

§ 14

Scuba Mission Rafał Kowalewski zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania przez Kontrahenta z hurtowni dealerskiej lub do odstąpienia od realizacji zamówienia przy poinformowaniu o tym Kontrahenta w szczególności, gdy zamówienia zostały złożone:

 1. z podejrzeniem skorzystania z loginu i hasła Kontrahenta przez osoby nieupoważnione,

 2. z zamiarem nieuregulowania należności za zamówiony towar,

 3. przez Kontrahenta co do którego zachodzi podejrzenie niewypłacalności,

 4. przez Kontrahenta nieregulującego w terminie należności za dotychczas zakupiony towar,

 5. z naruszeniem Regulaminu i Kontraktu Handlowego,

 6. przez Kontrahenta wobec którego złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania naprawczego, otwarto likwidację, Kontrahent zawiesił lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, dla Kontrahenta ustanowiony został kurator, Kontrahent został wykreślony z właściwego rejestru.
 

§ 15

Umowy łączące Scuba Mission Rafał Kowalewski z Kontrahentem w czasie korzystania z hurtowni dealerskiej należy tak tłumaczyć, aby możliwe było łączne stosowanie zapisów Regulaminu i Kontraktu Handlowego. W przypadku niedającej się przezwyciężyć sprzeczności zapisów, pierwszeństwo ma Kontrakt Handlowy.
 

§ 16

 1. Uznaje się, że osoba odbierająca zamówiony towar w imieniu Kontrahenta jest należycie upoważniona przez Kontrahenta do odbioru towaru i podpisania dokumentów potwierdzających realizację zamówienia w imieniu Kontrahenta.

 2. Z chwilą odbioru towaru na Kontrahenta przechodzą wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.


§ 17

 1. Kontrahent zobowiązany jest do sprawdzenia towaru w momencie jego odbioru pod względem zgodności towaru z zamówieniem, kompletności zamówienia, integralności opakowania, ewentualnych uszkodzeń. Wszelkie niezgodności Kontrahent zobowiązany jest do zgłoszenia w dniu odbioru kurierowi firmy spedycyjnej poprzez odpowiedni protokół reklamacyjny oraz do Scuba Mission Rafał Kowalewski. Zgłoszenia w późniejszym terminie nie będą przyjmowane.
   

§ 18

 1. Scuba Mission Rafał Kowalewski nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kontrahenta w formularzu zamówienia, w wyniku których zamówienie złożone zostało w sposób niezgodny z zamiarem Kontrahenta. Koszty związane z ponownym złożeniem oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Kontrahent.

 2. Scuba Mission Rafał Kowalewski nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące login oraz hasło Kontrahenta.


§ 19

Scuba Mission Rafał Kowalewski zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do hurtowni dealerskiej, związanego w szczególności z wystąpieniem siły wyższej, koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych lub usuwania awarii, doskonalenia oprogramowania lub usuwania stwierdzonych błędów.
 

§ 20

Scuba Mission Rafał Kowalewski zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jak też do zaprzestania prowadzenia hurtowni dealerskiej bez wcześniejszego poinformowania.
 

§ 21

Zmiany Regulaminu obowiązują Kontrahenta od dnia zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie hurtowni dealerskiej.
 

§ 22

Każdy Kontrahent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i Kontaktu Handlowego i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu i Kontraktu Handlowego w chwili dokonywania zamówienia osobiście lub drogą internetową.
 

§ 23
 

 1. W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw, o których mowa w Regulaminie, jest sąd właściwości miejscowej Scuba Mission Rafał Kowalewski.
   

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01/01/2017


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl